Novi standardi rasta

Izrada web prezentacije za informisanje o lečenju dece sa niskim rastom

POSETI SAJT


KC SrbijaKlijent


Novi standardi rastaIzrada web prezentacije za informisanje o lečenju dece sa niskim rastom pri KC Srbije.

Izrada informativne web prezentacije za potrebe KC Srbije o otkrivanju, dijagnostici i lečenju dece i adolescenata sa niskim standardom rasta.

Sajt koristi CMS sistem „Joomla“ koji služi za lakše uređivanje sadržaja na sajtu.

Za izradu sajta su korišćene sledeće tehnologije:
HTML, CSS, PHP, MySQL, Ajax.
Izrađeno: Avgust 2011
Posetite sajt: www.novistandardirasta.com