Udruženje Horast

Izrada web prezentacije za nacionalno udruženje

POSETI SAJT


Udruženje HorastKlijent


Udruženje HorastIzrada web prezentacije za firmu Udruženje Horast.

Udruženje Horast je nacionalno udruženje osoba sa nedostatkom hormona rasta i niskim rastom, osnovano aprila 2014. godine.
Udruženje ima za cilj zaštitu i ostvarivanje prava i interesa osoba na terapiji hormonom rasta i osoba sa niskim rastom.
Jedan od ciljeva Udruženja je saradnja sa zdravstvenim ustanovama koje se bave dijagnostikom i lečenjem osoba sa nedostatkom hormona rasta i niskim rastom, kao i pomaganje tim osobama kod relevantnih državnih organa iz svih oblasti (do sada smo naišli na razumevanje Fonda za zdravstvenu zaštitu po pitanju iglica za pen špric koje ćemo dobijati na recept, dok smo ih ranije samofinansirali).

Za izradu sajta su korišćene sledeće tehnologije:
HTML, CSS, PHP, MySQL, Ajax.
Izrađeno: Jun 2014
Posetite sajt: www.horast.org